Hervorming sociale bijdragen zelfstandigen

Vanaf volgend jaar 2015 gaat de nieuwe regeling van de sociale bijdragen voor zelfstandigen in. Dit jaar geldt nog de oude regeling.

A. Oude regeling t.e.m. eind 2014:

- Gevestigde zelfstandigen -

De sociale bijdragen worden berekend op uw belastbaar inkomen van drie jaar geleden.

- Starters -

Indien u als startende zelfstandige nog geen 3 volledige jaren bent aangesloten bij een sociaal verzekeringsfonds, dan betaalt u ‘voorlopige’ bijdragen op basis van uw verwachte inkomen. Die voorlopige bijdragen worden achteraf geregulariseerd op basis van uw werkelijk belastbaar inkomen van het eerste volledige jaar.

B. Nieuwe regeling vanaf 2015

- Starters –

Voor de starters in 2015 blijft het systeem als onder de oude regeling verder gelden, uitgezonderd dat de definitieve sociale bijdragen nu ook kunnen berekend worden op het inkomen van een onvolledig eerste jaar, omgerekend op jaarbasis. Ook zal u niet meer beschouwd worden als starter wanneer u verandert van categorie, bv. van hoofdberoep naar bijberoep of omgekeerd.

- Gevestigde zelfstandigen –

Gevestigde zelfstandigen betalen vanaf 2015 sociale bijdragen op hun inkomen van het jaar zelf. Deze bijdragen zijn echter nog ‘voorlopig’ gezien het inkomen in de loop van het jaar nog niet gekend zal zijn. De voorlopige bijdragen worden bijgevolg berekend op basis van uw belastbaar inkomen van drie jaar eerder. Nadien zullen deze bijdragen opnieuw geregulariseerd worden op basis van uw werkelijk inkomen.