Vrijstelling kleine ondernemingen

Het grensbedrag voor de vrijstelling van kleine ondernemingen wordt opgetrokken naar 25.000,00 EUR.

Vermoedelijk zal dit ingaan vanaf 01/01/2014, volgens een parlementaire vraag welke aan de minister werd gesteld.

Deze vrijstelling telt niet voor de werken in onroerende staat, om zo concurrentievervalsing tegen te gaan.