Is het nog nuttig om een vennootschap op te richten onder Di Rupo I?